Orienteringsmøte med Frp

Småkraftforeninga møtte i dag deler av Frps fraksjon i Energi- og miljøkomiteen. Småkraftforeninga var invitert til å gi en generell orientering om småkraftbransjen og de viktigste næringspolitiske utfordringene.
Småkraftforeninga la vekt på nettproblematikken, NVEs konsesjonskø og behov for overgangsordninger knyttet til elsertifikatene og som inkluderer alle tidligere løfter.