Samfunnsnytten av småkraftutbygginger er stor

I en artikkel i Bondebladet (47/09) går det frem at småkraftutbyggingen representerer verdier på formidable 70 mrd. kr. Da forutsettes det at hele potensialet på om lag 20 TWh bygges ut. Forskerne Normann Aanesland og Olaf Holm ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) står bak rapporten og sier videre at utbygginger i regi av eksterne utbyggingsseslskapet (i rapporten representert ved Småkraft AS) medfører at minst halvparten av verdiskapningen går ut av bygdene.
Rapporten inneholder også noen konklusjoner som ikke holder vann. Aanesland sier at utbyggingene ikke hadde vært mulig uten hjelp fra en ekstern utbygger. Det er jo i mange tilfeller direkte feil og Småkraftforeningas snart 200 kraftverk i drift er jo et bevis på det motsatte.

Småkraftforeningas styreleder Trond Ryslett er også intervjuet i artikkelen og oppfordrer fallrettighetseierne til å bygge ut i egen regi og ta hele verdiskapningen selv.