Småkraftforeningas styreleder er nominert

Avisa Nationen kårer årlig “Årets Bygdeprofil” og i år er vår egen styreleder Trond Ryslett nominert. Nationen har lagt følgende begrunnelse til grunn for nominasjonen:

“Trond Ryslett (55) fra Austefjorden i Ørsta.

Ryslett er en av Norges småkraftpionerer, og var en av de første som så hvilke muligheter denne næringen kunne gi distriktene. Han bygde eget småkraftverk i 1997. Etter at han var ferdig med sitt eget kraftverk, har han hjulpet flere naboer i gang med utbygging, noe som har gjort Ørsta og Volda kommuner tilnærmet selvforsynt med strøm.

I tillegg har Trond Ryslett vært en av drivkreftene i Småkraftforeninga. I denne rollen kjemper Trond distriktene og bøndenes sak imot makten til store energikonsern. Han er en sterk talsmann for at verdiskapningen i småkraftbransjen skal bli liggende igjen i distriktene, hvor verdiene skapes, og ikke havne inne i bysentra og i finansmiljøene.”

Se link for mer info