Årsmøte i lokallaget i Sogn og Fjordane

Lørdag var det årsmøte i Småkraftforeninga Sogn og Fjordane på Skei hotell i Jølster. I forkant var det et åpent fagseminar med om 40 deltagere. På selve årsmøtet ble de som var på valg gjenvalgt slik at det eksisterende styret fortsetter videre.
Styret i Småkraftforeninga Sogn og Fjordane er etter årsmøtet som følger:

Kurt Djupvik, leder.
Dag Arne veiteberg, nestleder.
Jan B. Thorsnes, styremedlem.
Sjur Olav sandnes, kasserer.
Rune Nydal, styremedlem