NVE pålegger SFE Nett å utrede nettkapasiteten i Luster og Årdal

NVE har fått inn søknader og meldinger på til sammen om lag 250 MW nye små og større kraftverk i Luster og Årdal kommuner. Montelpowernews skriver følgende om saka: “I forbindelse med høringen av søknad om å bygge seks kraftverk og ny 66 kV ledning Årøy/Hafslo-Veitastrond i Luster kommune, kommenterer Statnett at det vil bli behov for å redusere produksjonen i perioder på grunn av kapasitetsproblemer i Leirdøla transformatorstasjon. Statnett nevner i sin kraftsystemutredning for 2009 at de vurderer å skifte ut transformatoren i Leirdøla på grunn av det store potensialet for småkraft.
Sogn og Fjordane Energi (SFE) er kraftsystemansvarlig for Sogn og Fjordane, og NVE ser behov for at en felles vurdering av nettmessige konsekvenser som følge av mulig ny produksjon i indre Sogn.

Vurderingen skal inneholde analyser av ulike nivåer av ny produksjon i området og nettinvesteringer på regional- og sentralnettsnivå. Dagens nett skal ligge til grunn, men det skal også ses på nettstruktur der konsesjonssøkte Ørskog-Fardal er realisert. Vurderingen skal gjøres i samarbeid med Statnett og leveres til NVE innen 1. desember i år.”

Småkraftforeninga mener dette understreker behovet for en samordnet og helhetlig nettpolitikk ikke bare i dette konkrete området, men for hele landet. Manglende nettkapasitet er nå den i særklasse største flaskehalsen for å utløse ny fornybar energiproduksjon, og manglende nettkapasitet er faktisk en trussel mot hele fornybar satsningen i Norge.