Småkraftforeninga orienterte Norsk Industri

Småkraftforeninga var invitert av tidligere Olje- og energiminister Åslaug Haga, nå Norsk Industri, til å gi en orientering om småkraftens muligheter og utfordringer. I tillegg til representanter fra Norsk Industri, Haga inkludert, var også Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet og Rasmus Hansson WWF tilstede.
Hensikten med orienteringen var å gi innspill til Norsk Industri sitt arbeid med fornybar energi, carbonlekkasjer m.m.

Småkraftforeninga og Norsk Industri har flere felles interesser så som økt tilrettelegging for kraftkrevende industri i Norge.