Nettsituasjonen i Hordaland er kritisk

BKK-sjefen Atle Neteland svært bekymret for strømforsyningen i Hordaland. Faktisk er han så bekymret at han har sendt et skarpt brev til Jens Stoltenberg. Han sier til Europower.no at han er sterkt bekymret og forventer at noe blir gjort.
Han er først og fremst frustrert over det faktum at det tar 10 år fra ferdieg planer blir presentert til planene er realisert.

Det er først og fremst forsyningssikkerheten Neteland er opptatt av, ikke for å utløse småkraftpotensiale slik situasjonen i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre er.

Likevel er det en klar parallell til Sogn og Fjordane, ved at begge prosjektene har en svært lang saksbehandlingstid og begge ligger til behandling som klagesaker hos OED.

Småkraftforeninga støtter BKK sjefen fullt ut og mener at det må innføres prosesser som er langt raskere.