Riis-Johansen vil presentere overgangsordninger i morgen

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen inviterer til pressetreff der han vil orientere om overgangsordningen for elsertifikatmarkedet. Småkraftforeninga er invitert til et møte i forkant av pressetreffet og vi er selvsagt svært spent på hva som blir presentert.
Det er ikke gitt noen signaler på forhånd men vi håper selvsagt at også kraftverk etablert etter 01.01.2004 blir med i overgangsordningen.

Småkraftforeninga vil legge ut informasjon fra møtet med minsteren så snart som mulig etter møtet som begynner ca. kl 11.

Se link for mer info.