Årsmøte i Småkraftforeninga Møre og Romsdal

Årsmøtearrangementet avholdes på Baronen Hotell i Spjelkavik torsdag 3. desember kl 1700. Program:kl 16.30 – Oppmøte, registrering av medlemar og teikning av nye medlemar.
Fallrettseigarar og andre interesserte, møt opp. No treng vi ei brei og slagkraftig medlemsmasse meir enn nokon gong.

kl 17.00 – 17.45 Foredrag ved dagl.leiar i småkraftforeninga Bjørn Lauritzen
Sertifikatordninga, nettilknyting og andre aktuelle saker om småkraftutbygging.

kl 17.45 – 18.15 Foredrag ved Petter Sætre og Stig Tryggestad frå Sparebanken Møre.
Finansiering for fallrettseigarar som vi byggje sjølve, organisering og aktuelle problemstillingar.

kl 18.15 – 18.45 Spørsmålsrunde og drøfting av aktuelle problemstillingar.

kl 18.45 – 19.00 Årsmøte.

kl 19.00 – 20.00 Gryterett servering.

Vi reknar med at alle skal kome seg heim same dag.

Grunna matservering ber vi om at påmelding vert sendt på epost til leiar: gunnar.hoydal@tussa.com