NVE har vedtatt endringer i kontrollforskriften

Endringene er knyttet til reglene om måling, nærmere bestemt en avvikling av adgangen til å kreve fellesmåling per inntaksledning. Det betyr at hver enkelt boenhet eller fritidsbolig skal måles og avregnes hver for seg.
NVE skriver videre at eksisterende fellesmålte kunder der det må installeres måler eller eksisterende måler må byttes ut, vil forbli fellesmålte inntil innføring av avanserte måle- og styringssystemer (AMS) er gjennomført.

NVE skriver til slutt at de ikke gjennomfører endringer i kontrollforskriftens § 17-5 om anleggsbidrag.

Småkraftforeninga mener det siste punktet om anleggsbidrag må ses i lys av at det blir ingen endringer i dette regelverket fra 01.01.2010, men at de er utsatt i påvente av en varslet utredning slik at eventuelle endringer i anleggsbidragsreglene kommer på et senere tidpunkt (ettervinteren 2010).