Statnett søker konsesjon på Skagerak 4 kabelen

Statnett har søkt om konsesjon for å bygge Skarerak 4 (SK4) kabelen fra Norge til Danmark. Under forutsetning av at Statnett får den omsøkte konsesjonen innen rimelig tid, sier Statnett i sin nettutviklingsplan at denne linja skal være i drift 2014.
Kabelen skal etter planen ha en kapasitet på 700 MW og blir en HVDC kabel dvs. høyspent likestrømskabel. 100 MW vil reserveres system- og balansetjenester i de første 5 driftsårene. SK4 medfører at den totale elspotkapasiteten mellom Norge og Jyllandøker med 500 MW til om lag 1500 MW. Tilnytningssted i Norge vil være Kristiansand.

Småkraftforeninga hilser enhver utenlandsforbindelse velkommen da det, eventuelt sammen med et betydelig økt innenlandsforbruk, er det eneste som kan motvirke en kollaps i kraftprisene.