Nettkonferansen i gang

Statssekretær Robin Martin Kåss åpnet Nettkonferansen på Gardermoen i dag. Kåss kom ikke med de helt store nyhetene men hadde en grei gjennomgang av nettpolitikken til regjeringen. Sertifikatene ble ikke nevnt overhodet, men så er da også dette en nettkonferanse.
Energi Norges direktør Steinar Bysveen kom inn på en rekke overordnede politikkområder i sitt innlegg. Bysveen tror på en energirevolusjon om noen ganske få år, hvor etterspørselen etter fornybar energi vil øke kraftig.

Bysveen presiserte også at den beste kWh er ikke den som er spart, men den som erstatter 5 kWh med fossil kraft.

Småkraftforeninga skal forøvrig delta i paneldebatten under seksjon for nettregulering i et klimaperspektiv senere i dag.