Bør ha en egen nasjonal energiplan

Sintef forsker Audun Ruud tok på Energi Norges Nettkonferanse i går et kraftig oppgjør med energipolitikken i Norge. Ruud etterlyste en bredre forankring i Stortinget og som omfatter hele og ikke deler av energisystemet.
Småkraftforeninga er enig i at energipolitikken må gjøres mer robust ovenfor kortsiktige endringer i rammevilkårene, og at vi bør skjele til Nasjonal transportplan. Den binder som kjent til en viss grad opp Stortinget over flere stortingsperioder.

Klimaforliket var et forsøk på forankre politikken i Stortinget, men den er allerede i ferd med å miste legitimitet jf. biodieselsaken nylig.

Energisektoren går spennede tider i møte og svært mye vil skje i løpet av 2010. For å løse nettproblemene må det investeres enorme beløp og eksempelvis vil det koste om lag 40 mrd. kr bare å ruste opp sentralnette. Dertil kommer opprustninger i regional- og distribusjonsnettet.

Investeringer i produksjonskapasitet er også svært kapitalkrevende og i sum bør det derfor slkes å fremskaffe stabile og troverdige rammevilkår som står seg helst tre Stortingsperioder.