Småkraftforeninga styrker sekretariatet

Småkraftforeninga opplever en økt pågang både fra medlemmer, samarbeidspartnere, politikere og bransjeorganisasjoner, og det har lenge vært behov for å utvide organisasjonen. Det er derfor gledelig å kunne presentere vår nye medarbeider Karen Anna Kiær, som i første omgang vil arbeide en dag i uka for Småkraftforeninga.
Karen Anna er 27 år og har akkurat avsluttet økonomi og ressursforvaltningstudiet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Karen Anna er på ingen måte ny for småkraftbransjen. Hun kommer fra en småkraftfamilie hvor foreldrene Anders Kiær og Anne Ulvig er en av Norges største private utbyggere av småkraftverk på sine eiendommer i Østerdalen, Nord-Trøndelag og Lier.

Karen Anna skal i utgangspunktet arbeide hver onsdag for Småkraftforeninga, og har følgende kontaktinfo:

e-post: karen.anna.kiaer@norskog.no
telefon: 22518947