Sogn og Fjordane: Fylkesplan for småkraft utsettes noe

Sogn og Fjordane fylkeskommune er noe forsinket i arbeidet med sin fylkesplan for småkraftverk. Opprinnelig skulle den sendes på høring i disse dager, men dette er nå utsatt til over nyttår slik den ikke blir lagt ut til offentlig ettersyn før i januar 2010.
Småkraftforeninga er som kjent kritiske til slike planer men har forsåvidt sett at Sogn og Fjordane har lagt opp en noe annet løp enn hva andre fylker har gjort, og hvor det blant annet skal tas inn positive virkninger av småkraftetableringer.

Småkraftforeninga vil selvsagt gi innspill til planutkastet når den legges ut til ettersyn.