Dekar AS får nye eiere

Vår samarbeidspartner Dekar AS blir fra 1. februar overtatt av Allskog som er en skogeierorganisasjon med virke i Nord- og Midt-Norge. Fra og med 1. februar neste år vil Dekar sin nye adresse være: DEKAR as, Ingvald Ystgaards vei 15A, 7047 Trondheim.
Medlemsfordelen vil fortsette og er som følger:

Medlemmene av foreningen gis 1 time gratis rådgivning og deretter 10% rabatt på våre gjeldende priser.Oppgi medlemsnummer i oppdragskontrakten.