Lyse truer med ekspropriasjon

Kraftgiganten Lyse vurderer nå å ekspropriere småkraftretter. I første omgang gjelder dette Småkraft AS sine prosjekter Dalaåna og Nordåna kraftverk i Hjelmeland hvor Lyse ønsker å overføre vannet til eget utbyggingsprosjekt.
Småkraftforeninga mener Lyse sin oppførsel her føyer seg inn i rekken av aggresiv tilnærming ovenfor grunneierinteressene. Småkraftforeninga har tidligere vært involvert i enda et tilfelle i Hjelmeland hvor Lyse har overkjørt grunneierne.

Det er uansett svært alvorlig dersom NVE gir Lyse ekspropriasjonsløyve, og vi minner om at NVE selv har gått ut og sagt at de i realiteten ikke gir ekspropriasjonsløyver av småkraftretter.

Skulle Lyse få ekspropriasjonsløyve til sine takrenneprosjekter i Hjelmeland, er veien kort til en omkamp om naturhestekraftprinsippet som erstatningprinsipp ved ekspropriasjon.

Dette prinsippet ble som kjent forkastet av Høysterett i Magne Møllen saken, men motparten har hele tiden hevdet at dette kun gjelder ved separate utbyggbare prosjekte.

Småkraftforeninga vil advare NVE mot å berede grunnen for en omkamp om erstatningsprinsippene. Vi advarer også mot å tillate en praksis hvor grunneiernes rettigheter varig vil svekkes og mot at det blir en aksept for at grunneiere ikke er i stand til å realisere egne samfunnsmessige gunstige prosjekter.

Se link for mer info.