Vellykket årsmøtearrangement

Om lag 40 medlemmer av Småkraftforeningas lokallag i Møre og Romsdal møtte opp til årsmøtearrangementet på Baronen Hotell i Spjelkavik. I tillegg til selve årsmøtet holdt Sparebanken Møre et innlegg om finansiering av småkraftverk og daglig leder i Småkraftforeninga Bjørn Lauritzen tok for seg kraftmarkedet, nettsituasjonen og elsertifikatene inkludert overgangsordningene.
Selve årsmøtet gikk pyntelig for seg og leder Gunnar Høydal ble gjenvalgt for en ny periode.