Nytt elspotområde fra 11. januar 2010

Statnett varsler på sine hjemmesider at de vil opprette et nytt elspotområde fra 11. januar 2010. Det er dagens NO1 område som dekker Sør-Norge som splittes i to områder. Det nye området dekker Sørvest-Norge.
Dermed vil Norge ha fire markedsområder for strøm, benevnt som følger: Øst-Norge og Vestlandet nord for Bergen (NO1, nytt), Sørvest-Norge (NO2, nytt), Midt-Norge (NO3, nåværende NO2) og Nord-Norge (NO4, nåværende NO3).

Statnett begrunner ikke splitten særlig grundig, men oppgir at dette er nødvendig for driften av det samlede kraftsystemet.

Småkraftforeninga er litt overrasket over denne inndelingen, siden det har vært diskutert å etablere et eget elspotområde i Sogn og Fjordane. Hva den nye inndelingen vil ha å si for prisnivået i Sør-Norge er ikke lett å si men trolig vil prisene i perioder gå ned. Årsaken skal være redusert overføringskapasitet under Oslofjorden.

Se link for mer info.