Småkraftforeninga orienterte Høyre

Småkraftforeninga var i dag på Stortinget for å gi Høyres medlemmer i Energi- og miljøkomiteen en orientering om småkraftnæringen og noen av de viktigste næringspolitiske sakene. En fulltallig fraksjon som består av nestleder i komiteen Siri A. Meling (Rogaland), Bjørn Lødemel (Sogn og Fjordane) og Nikolai Astrup (Oslo) fikk presentert småkraftens potensiale som klimafaktor, verdiskapning og distriktspolitikk samt reelle bidrag til forsyningssikkerheten.
Nettproblematikken fikk naturlig nok hovedfokus men også gamle travere som NVEs konsesjonskø ble diskutert i tillegg til sertifikatsaken og overgangsreglene.

Småkraftforeninga fikk definitivt inntrykk av at Høyres fraksjon i komiteen støtter opp om Småkraftforeningas synspunkter ikke minst i nettproblematikken og behovet for økt utanlandskabling.