Statkraft er misfornøyde med Statnett

Bakgrunnen er innføringen av et eget elspotområde i Sør-Norge slik vi meldte om for et par dager siden. Nå melder Montel Powernews at Statkraft er svært lite tilfredse med måten Statnett løser flaskehalsene sine på, og mener at Statnett burde gjøre mer for å bedre kapasiteten på utenlandsforbindelsene.
Småkraftforeninga er enig med Statkraft og peker på at virkemidlet elspotområder som problemløser må være et kortsiktig virkemiddel og at innsatsen med å løse de underliggende årsakene til flaskehalsene må prioriteres og forseres.