Norges første fylkesplan for småkraftverk vedtatt

Hordaland fylkeskommune har nylig vedtatt fylkesdelplan for små vasskraftverk. Det var lenge en hard drakamp om sentrale formuleringer i dokumentet og heldigvis ble det et knapt flertall (29 mot 28) hvor Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet sørget for å fjerne de mest småkraftuvennlige formuleringene som gikk ut på å sjablonmessig innføre forbud eller sterke restriksjoner mot småkraftutbygging.
Småkraftforeninga er selsvagt fornøyd med at det ble foretatt tillempninger i forhold til det opprinnelige utkastet men vårt primære standpunkt er fortsatt at slike planer er unødvendige og byråkratiske.

Det er etter vår mening ikke mulig å behandle småkraftprosjekter sjablonmessig basert på en arealkategori. Hvert enkelt vassdrag og hvert enkelt prosjket er unikt, og nettopp derfor må saksbehandlingen ta utgangspunkt i hvert enkelt prosjekt.