Anmeldelse av “I de innerste sirkler”

Nå er det ikke hver dag at det presenteres en bokanmeldelse på www.småkraftforeninga.no, men så er det heller ikke hver dag en tidligere olje- og energiminister gir ut bok om regjeringsarbeid. Åslaug Haga har begått en bok om livet som olje- og energiminister i en regjeringskoalisasjon, for anledningen utvidet med Krf. Haga poengterer at alle personenen i boka er fiktive, men alle som har fulgt med i politikken de seneste årene vil kjenne igjen flere av romanens hovedpersoner, ikke minst Haga selv i form av skikkelsen Ane Smedby.
Hagas hovedpoeng med boka er å ta et kraftig oppgjør med statsministerens styresett, og bokas fiktive (?) statsminister Carl Otto Hedenstad får det glatte lag, og fremstilles som en manipulerende, maktsyk og konfliktsky regjeringsjef som først og fremst er opptatt av å administrere landet slik at alt er som før.

Haga tar også et kraftig oppgjør med media. Det er lett å kjenne igjen Hagas egne problemer med utleie av Stabbur m.v. Hun har imidlertid outsourset denne belastningen til en annen statsråd som drives nådeløst fra skanse til skanse og som til slutt omkommer i en bilulykke. Det dveles ved om det var en bilulykke. Mon tro om Haga selv hadde slike tanker da det sto på som verst?

Også andre personer er lett gjenkjennelige så som statssekretær Sasha som MÅ være Hages egen statssekretær Guri Størvold.

Boka tar som nevnt for seg livet som statsråd i en regjering. Boka er interessant lesning fordi det gir et innblikk i de politiske prosessene og i den rå maktkampen mellom de ulike partiene i regjeringen.

Boka er lett å lese og anbefales til alle som ønsker innsikt i politikkens uforutsigbare vesen og verden.