Tre dager igjen

Klimaforhandlingene i København går inn i sluttfasen og det er kun tre dager igjen av forhandlingene. Det er høyst usikkert om det er mulig å enes om en felles avtale, men fokuset på klimautfordringene i media har vært vesentlig høyere under forhandlingene enn ellers. Det vil trolig ytterligere øke goodwillen til produsenter av fornybar energi så som småkraft og vindkraft.
Det er også mulig for en personlig appell via: http://www.showyourvote.org/vote?skin=mini

Se link til forhandlingenes offisielle hjemmesider.