Norge sier nei takk til Supergrid i Nordsjøen

Mens de fleste landene rundt Nordsjøbassenget har inngått en samarbeidsavtale om å bygge et supergrid i Nordsjøen, har Norge foreløpig takket nei til å bli med i samarbeidet. Dette kan synes svært underlig da verdien av vår vannkraft vil øke kraftig dersom et slikt supernett kommer på plass. Samtidig vil et slikt nett være en forutsetning hvis også Norge skal satse på offshore vindkraftproduksjon.
Avtalen mellom øvrige nordsjøstater ble undertegnet 7. desember og heter «North Sea Countries Offshore Grid Initiative – Political Declaration».

Frp’s Ketil Solvik-Olsen er ikke tilfreds med å stå utenfor og han sier han vil forfølge saken og be om en forklaring på hvorfor Stortinget ikke ble informert om beslutningen om å stå utenfor.

Energi Norges adm.dir. Steinar Bysveen sier det hele er ytterst skandaløst siden fornybarsatsningen til EU og Norge i stor grad er avhengig av et slikt offshore nett.

Småkraftforeninga støtter synspunktene til Bysveen og mener det er svært underlig at Norge velger å stå utenfor et slikt konstruktivt samarbeid som opplagt vil være til like stor nytte for Norge som de øvrige statene.

Se link for mer info.