Nytt nummer ute nå

Årets siste Småkraft-Nytt er på vei til postkassene. Sertifikatsaken får naturlig nok bred omtale. I tillegg presenteres en ny patentert inntaksdam, prosjektering av rørgater m.v. I tillegg er det info om neste års årsmøtearrangement som har fått nytt navn; nemlig Småkraftdagene 16. – 18. mars 2010 i Haugesund.
Dette blir et rekordarrangement ikke minst pga. av de kommende sertifikatene men også fordi vi har innledet et samarbeid med NVE om hvor NVE arrangerer seminar den 16.