Bygdemøllene føler seg nedprioriterte hos NVE

Småskala vindmøller, såkalte bygdemøller, har ikke oppnådd småkraftstatus hos NVE. Dette bekreftes av NVE selv og de sier rett ut at de har prioritert de store parkene. Småkraftforeninga synes dette er en underlig prioritering all den tid de store vindmølleparkene oftest er langt mer kontroversielle enn småskala anlegg.
Småkraftforeninga mener NVE i det minste bør likebehandle små og store vindkraftprosjekter, og hvis man skal vurdere konfliktnivået så burde de minste prosjektene gis prioritet.

Olje- og energiministeren har da også gitt uttrykk for at han ønsker en økt satsning på nettopp småskala møller under mottoet “Hver mann sin mølle”.

Se link for mer info.