Febersykt nett

De siste dagers ekstreme prisvariasjoner på kraft i Norge, og med kraftpriser på opp mot 12 kr/kWh, er alt annet enn et sunnhetstegn Nå har prisene normalisert seg noe men forskjellen mellom NO1 og øvrige elspotområder er fortsatt stor, og viser med all tydelighet at det er store begrensninger i overføringskapasiteten mellom Sør-Norge og Midt-Norge.
I tillegg viser de ekstreme prisene at vi er overraskende sterkt avhengige av svensk kjernekraft, og at forsyningssikkerheten i Norge (NO2 og NO3) langt fra er så god som den burde være.

Mange er nok overrasket over avhengighetsforholdet til svensk kjernekraft og Småkraftforeninga tipper at mange politikere ikke er komfortable med en slik situasjon.

Løsningen er selvsagt å bedre overføringskapasiteten mellom overskuddsområdet i sør og underskuddsområdene lenger nord. Det positive er at det foreligger konkrete planer om økt kapasitet, men pga. tidkrevende klageprosesser og manglende gjennomskjæringsvilje/evne, kan situasjonen med 3-4 prisområder med tildels betydelige prisforskjeller vedvare.