NVE utsetter konsesjonsbehandling pga. manglende nettilgang

NVE sier i dag at de vil utsette behandlingen av konsesjonssøknader i områder med manglende nettilgang. Dette gjelder fortrinnsvis på Vestlandet i området fra Møre til Hordaland, dvs. der småkraftpotensialet er størst. Begrensningen ligger i manglende kapasitet i regional- og sentralnettet og situasjonen vil ikke bli løst før den omsøkte Øeskog-Fardal linja er en realitet. Den vil trolig ikke se dagens lys før tidligst i 2014, hvis OED opprettholder NVEs konsesjonsvedtak.
Om lag 25 søknader fra 1. halvår 2008 blir satt på vent, og i tilegg til en tilsvarende mengde for 2 halvår 2009. I 2009 er ca. 100 søknader satt på vent på ubestemt tid.

Se link for en oversikt over prosjekter som er satt på vent.

Småkraftforeninga mener situasjonen er svært alvorlig og den manglende nettkapasiteten truer faktisk hele regjeringens fornybar satsning siden Vestlandet har de største småkraftressursene og vindkraftressurser i Norge.

Småkraftforeninga vil ta opp saken på politisk nivå med det første.