Høringer på omsøkte prosjekter

På NVEs hjemmesider er det lagt ut to relevante prosjekter for småkraften. To av prosjektene er utenlandsforbindelser som er viktige for å redusere kraftoverskuddet i Sør-Norge.
NorGer (Norge til Tyskland) har høringsfrist 1. februar 2010, mens Skagarak 4 (Norge – Danmark) har høringsfrist 26. februar 2010.

Se link for mer info.