Ønsker økt eiendomsbeskatning av småkraftverk

Kommunestyret i Åmot kommune (Østerdalen) har nylig vedtatt å viderføre eiendomsskatten i kommunen. De ønsker imidlertid ikke å stoppe der. Senterpartiet og Sosialistisk Venstre fikk gjennomslag for å innta en merknad hvor kommunestyret skal be Stortinget å oppgeve ordningen med maksimaltak så snart som mulig.
Maksimaltaket er som kjent 7 promille.

Småkraftforeninga mener kommunestyret neppe er klar over hva de ønsker å innføre. Eiendomsskatten er allerede i dag en tung belastnig for mange småkraftverk, særlig fordi den tar utgangspunkt i saldoverdien. På grunn av lang og lineær avskrivningstid tar det svært lang tid før skattegrunnlaget blir merkbart redusert, og full eiendomsskatt inntreffer når kraftverket trenger det minst nemlig de første årene hvor også belåningsgraden er som størst.

Å øke maksimalsatsen for eiendomsskatt er derfor en usedvanlig dårlig ide, og Småkraftforeninga har ingen tro på at Åmot kommune når frem ovenfor Stortinget.