Småkraftforeninga har sendt brev til Riis-Johansen

Småkraftforeninga har i dag sendt brev til Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen, med kopi til Stortingets energi- og miljøkomite. Småkraftforeninga mener det er svært uheldig å utsette innkomne søknader nærmest på ubestemt tid (minimum 10 år). Småkraftforeninga mener at det er verdifullt for både utbygger og ikke minst netteier å få avklart konsesjonssøknaden så tidlig som mulig. Det gir blant annet bedre mulighet til å planlegge forsterkninger i det underliggende nett og til å fordele kostnader ved tilknytning.
Småkraftforeninga frykter dessuten at situasjonen på Vestlandet er i ferd med å gjøre det vanskelig å nå fornybar målsetningene til regjeringen nedfelt i blant annet klimaforliket og ikke minst i den nye sertifikatavtalen med Sverige.

Det aktuelle område som nå har innført en tilknytningsstopp og nå også konsesjonsbehandlingstopp, innehar det største småkraftpotensialet i Norge. Anslagsvis vil 50-60% av Norges totale småkraftpotensial med dette settes på vent, og det er krevende å se hvordan Norge skal klare sine forpliktelser hvis ikke situasjonen løses opp på kort sikt.

Småkraftforeninga ber derfor statsråden om å gjøre følgende:

1. å instruere NVE til å fortsette konsesjonsbehandlingen av småkraftverk i det aktuelle området, og
2. avise klagen på NVE konsesjonsvedtak gjeldene Ørskog-Fardal linja slik at den kan bli operativ i 2013.

Se link til brevet.