Statkraft er fortsatt sinte på Statnett

Statkraft er alt annet enn fornøyde med Statnett for tiden. Årsaken er innføringen av et nytt prisområde fra 11. januar slik vi har omtalt tidligere. Statkraft mener de samfunnsmessige kostnadene ved å ikke ha en tilstrekkelig overføringskapasitet til utlandet er store.
Statnett på sin side avfeier kritikken og viser til at de har konsesjonssøkt en ny kabelforbindelse, men at det vil ta to-tre år før den er operativ.

Småkraftforeninga mener som Statkraft at opprettelser av prisområder som flaskehalsløser er et kortsiktig strakstiltak, og at det viktigste er at man griper fatt i de underliggende problemene som er manglende og ustabil overføringskapasitet.

Vi er derfor glade for at Statnett har planer om å øke kapasiteten og vi håper at myndighetene gir de nødvendige offentlige samtykkene raskest mulig.

Se link for mer info.