Enovasjefen frykter kraftoverskudd

Enova-sjef Nils Kristian Nakstad frykter at et kraftoverskudd kan ramme fornybarsatsingen. Bakgrunnen er at Norden går mot et solid kraftoverskudd frem mot 2020, og særlig den dyrere vindkraften vil berøres av dette. På vannkraftsiden er Nakstad langt mer optimistisk siden sertifikatene vil buffre kraftprisen.
Nakstad nevner spesielt småkraften og opprustning i eksisterende anlegg, og mener at sertifikatene i stor grad vil henvende seg til disse energibærerne.

Se link for mer info.