Sertifikatene fører ikke til vesentlig dyrere strøm

Flere har ment at det kommende sertifikatsystemet blir dyrt for forbrukerne. Detet viser seg å ikke stemme. I Sverige, hvor man har hatt sertifikatordningen siden 2003, forventes merkostnaden å ligge på mellom 2,5 og 9 svenske øre per kWh i perioden 2013 – 2035.
Og da er det ikke tatt høyde for at den økte kraftproduksjonen vil gi en lavere kraftpris.

Også Småkraftforeninga har regnet på hva en sertifikatpris på 20 øre/kWh vil koste for en gjennomsnittlig husstand.

Under forutsetning av et årlig forbruk på 20 000 kWh og en kvoteplikt på 10%, vil sertifikatene koste 2 øre/kWh. Som nevnt kan kostnaden bli mindre enn dette siden den økte produksjonen vil presse prisene noe ned.

Se link for mer info.