Fortsatt enorme prisforskjeller i Norge

Nordpoolspot melder om fortsatt enorm forskjell mellom NO1 og resten av Norge. Systemprisen i NO1 er i dag 49,41 Euro/MWh noe som tilsvarer 0,40 øre/kWh, mens NO2 og NO3 dvs. Midt-Norge og Nord-Norge, har en systempris på hele 298,1 Euro per MWh dvs. 2,4 kr/kWh.
Denne enorme forskjellen skyldes manglende overføringskapasitet mellom NO1 og NO2, og de høye prisene i NO2 og NO3 (samt Sverige og Finland) skyldes selvsagt det kalde været som drar opp forbruket samtidig som det som nevnt er et begrenset tilbud i alle elspotområder untatt overskuddsområdet NO1.

Småkraftforeninga mener denne situasjonen vil være politisk uholdbar over tid, og i stedet for å passivt anbefale pelletsovner som løsningen, må nok de bestemmende myndighetene gripe fatt i de underliggende årsakene til prisforskjellene som er manglende overføringskapasitet mellom landsdelene.

Flere omsøkte kraftlinjer ligger i dag på olje- og energiministerens bord, og det er i stor grad opp til statsråden selv om denne situasjonen skal vedvare eller ikke.

Se link til Nordpoolspot for oversikt over systemprisene i Norden.