Fire prisområder fra i dag

Som vi har meldt om tidligere har Statnett inndelt Norge i fire prisområder hvor NO1 ble delt i to. Nytt NO2 avgerenses som følger:
Skillet mellom nye Sørøst-Norge (NO1) og Sørvest-Norge (NO2) avgrenses av disse ledningene:

• 420 kV ledningen Rød (Telemark) – Hasle (Østfold)
• 420 kV ledningen Rjukan (Telemark) – Sylling (Buskerud)
• 300 kV ledningen Vemork (Telemark) – Flesaker (Buskerud)
• 300 kV ledningen Tokke (Telemark) – Flesaker (Buskerud)
• 300 kV ledningen Hof (Vestfold) – Flesaker (Buskerud)
• 300 kV ledningen Modalen (Hordaland) – Refsdal (Sogn og Fjordane)
• 66 kV (50 kV) ledningen Granvin (Hordaland) – Bu (Hordaland)
• 66 kV ledningen T/Gravenfoss (Buskerud) – Gomsrud (Buskerud)

Skillet mellom nye NO2 og de nordlige markedsområdene NO3 og NO4 forblir uforandret.

Resultatet av den nye inndelingen er trolig at prisene i de nye NO2 området blir lave mens resten av det gamle NO1 området (som fortsatt skal hete NO1) vil få et prisnivå mer på linje med NO3 og NO4, dvs. høyere priser.