Konkurransetilsynet kritisk til nettstrukturen i Norge

I et møte med Småkraftforeninga i går, ga Konkurransetilsynet uttrykk for at de er lite tilfredse med sammenblandingen av energikonsern og nettselskap. Det at nettselskap og energikonsern er mer eller mindre samme selskap, kan innebære at tilgangen til knapphetsgodet nettilgang ikke er lik.
Selv om Konkurransetilsynet er mest opptatt av sluttbrukermarkedet, så uttrykte de at de er bekymret også for produsentsiden.

Konkurransetilsynet vil at det skal skilles tydeligere mellom kraftselskapenes nettvirksomhet og selskapene konkurranseutsatte kraftvirksomhet. De mener videre at et eierskapsmessig skille vil være mest effektivt for å unngå diskriminerende adferd.

Småkraftforeninga er helt på linje med Konkurransetilsynet, og vi har argumentert for et slikt skille i mange år.

Småkraftforeninga og Konkurransetilsynet vil vurdere et videre samarbeid i denne saken.