Motstand mot kraftlinje

Ikke overraskende går Turistforeningen hardt ut mot den planlagte kraftledningen mellom Sima og Samnanger. Småkraftforeninga skal ikke gå inn på alle eventualiteter i saken men nøyer oss med å slå fast at en ny linje er viktig for å få utløst småkraftpotensialet i området, noe som da også BKK påpeker.
Vinterens svært anstrengte kraftsituasjon som at på til har oppstått med et betydelig redusert industriforbruk viser at alle stener må snus for å sikre forsyningssikerheten og samtidig forhïndre store prisvariasjoner.

Se link for mer info.