NVE med ny småkraftrekord

NVE har behandlet 74 konsesjoner i 2009. Av disse fikk 55 konsesjon, mens 19 fikk avslag. Mens NVE behandlet 42, 55 og 53 konsesjoner i årene 2006 til 2008, viser de ferske tallene at det ble behandlet 74 i 2009, etter at NVE har tatt inn en rekke nye folk inn til opplæring.
Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sier at de 55 småkraftkonsesjonene som er gitt i 2009 tilsvarerer en produksjonskapasitet på 2,1 TWh i året.

Småkraftforeninga er selvsagt fornøyd med at NVE får økt kapasitet, men minner om at etterslepet er meget stort og at arbeidet med å få ned konsesjonskøen må fortsette.

Et naturlig mål må være at NVE i 2010 klarer å saksbehandle minst 100 søknader.

Samtidig gjør manglende nettilgang at mange konsesjoner ikke vil bli realisert.

Se link for mer info.