Treg saksbehandling får ringvirkningseffekter

Selv om NVE har satt saksbehandlingsrekord med 74 behandlede søknader i 2009, er det fortsatt langt igjen til det som kan kalles akseptabel saksbehandlingstid. Stadig flere eksempler på konsekvenser av den lange saksbehandlingstid kommer til overflaten og sist ut er et 50 mill. kr prosjekt i Tosbotn Nordland. Marine Harvest sitt nye smoltanlegg til 50 mill. kr og 5 nye stillinger legges på is siden deres søknad om kraftutbygging i tilknytning til anlegget ikke blir behandlet av NVE.
Marine Harvest sin kommunikasjondirektør Jørgen Kristensen sier at uansett hva som blir utfallet av NVEs saksbehandling er investeringene i Tosbotn skjøvet
fram i tid. Kristensen sier videre at utbyggingen i Tosbotn er
interessant, det er derfor vi har søkt om konsesjon. Men først må kraftutbyggingen avklares. Så må vi få vite når kraftverket vil stå ferdig, før vi kan ta spørsmålet om utbygging opp til behandling her hos oss.

Småkraftforeninga mener dette viser at den lange saksbehandlingstiden får konsekvenser ut over manglede småkraftetableringer og at også annen næring rammes. Fra før vet vi at en rekke underleverandører til småkraftbransjen sliter med ordretørke. Dette gjelder særlig mindre og mellomstore spesialiserte produsenter så som turbinleverandører. De har i liten grad alternative markeder og merker manglen på nyetableringer på kroppen.

Det er derfor viktig at NVEs positive trend med økt kapasitet fortsetter og at saksbehandlingstiden så snart som mulig kommer ned på et akspetablet nivå, som i praksis bør være maksimalt 18 måneder.