Zero har ikke tro på sjøkabel

Miljøorganisasjonen Zero har som Småkraftforeninga ingen tro på at sjøkabler er et reelt alternativ til luftspenn. Dette gjelder både Sima-Samnanger linja i Hordaland og også Ørskog-Fardal i Sogn og Fjordane/Sunnmøre.
Zeros nestleder Unni Berge uttaler følgende til NRK: “Det er behov for mye mer linjekapasitet i Norge. Og jeg tror at alle de som ønsker at all denne nettkapasiteten skal gå i sjøkabel, vil måtte innse at det ikke er realistisk, sier Berge til NRK Hordaland.”

Småkraftforeninga er helt enig med Berge og vi har lenge påpekt det samme; nemlig at linjenettet i Norge ikke er i stand til å ta i mot den planlagte produskjonsøkningen som blant annet det kommende elsertifikatmarkedet legger opp til.

Fornybarsatsningen i Norge vil bli en fiasko dersom ikke linjenettet oppgraderes kraftig, og med en gang.

Se link for mer info.