Forslag om pristak på Nordpool

De fleste aktørene i kraftmarkedet er negative til å innføre et pristak på Nordpool, skriver MontelPowernews på sine sider. Statkraft og en rekke andre energiprodusenter mener markedet fungerer til tross for de store prisvariasjonene i vinter. Likevel etterlyses det forklaringer på de ektreme prisutslagene som verken NVE eller Statnett kan forklare.
Småkraftforeninga er også i mot et pristak siden det vil kunne forverre situasjonen når kraftsituasjonen er presset, men vi deler bekymringen om at tiliten og omdømme til kraftmarkedet hos den jevne forbruker, neppe blir bedre av kraftpriser på over 10 kr/kWh.

Det som imidlertid er ganske opplagt er at pristoppene oppstår pga. manglende overføringskapasitet i kombinasjon med stor etterspørsel. Og som vi har påpekt mange ganger tidligere, så er opprettelser av nye prisområder et kortsiktig tiltak som ikke griper fatt i de underliggende problemene.