Lave sertifikatpriser i et felles marked

MontelPowernews melder om at analysebyrået Econ Poyry i en ny rapport skriver at sertifikatprisene i et felles norsk-svensk marked vil kunne bli det halve av prisene i et rent svensk marked. Årsaken er i følge Econ Poyry at nesten alle investeringer vil komme i Norge, og at vindkraft i Sverige vil tape i forhold til vindkraft og ikke minst vannkraftinvesteringer i Norge.
Effekten av at Norge kommer inn i markedet vil være at sertifikatprisene vil falle med en gang. Og selv om prisene gradvis vil øke igjen, så vil de ikke nå samme nivå som i et rent svensk marked.

Småkraftforeninga kjenner ikke alle forutsetningene som ligger til grunn for rapporten, men peker på at prisbildet er en funskjon av tilbud og etterspørsel og at myndighetene i stor grad kan styre etterspørselen ved at de fastsetter fornybarandelen. Man kan også øke det totale ambisjonsnivået, slik at prisene til en viss grad kan styres. Dermed er det fullt mulig å få det ønskede sertifikatprisnivået på rundt 20 øre/kWh.