Forskriftsendringer på høring

OED har sendt forslag til endringer i et knippe forskrifter hjemlet i energiloven ut på høring. Endringsforslagene tar utgangspunkt i endringene som ble foretatt i energiloven og som gir produsenter av ny fornybar energi en utvidet rett til nettilknytning (med visse unntak).
Dette var en svært viktig endring som altså tvinger nettselskapene til å etablere ny nettkapasitet der nettet er fullt.

Nettselskapene pålegges dermed både en investerings- og tilknytningsplikt, slik at de ikke lenger kan avvise nye småkraftprodusenter. Det er likevel anledning for nettselskapene i visse tilfeller å søke dispensasjon fra tilknytningsplikten.

Småkraftforeninga vil gi innspill til høringen som har frist 16. april 2010.