SFT blir til Klima- og forurensningsdirektoratet

Statens forurensningstilsyn byttet i dag navn til Klima- og forurensningsdirektoratet – KLIF. Småkraftforeninga lanserte før valgkampen et eget FED – Fornybar energidepartement – og ble delvis hørt. Når SFT går fra tilsyn til direktorat og med klima først i navnet, så bereder det grunnen for en ytterligere oppgradering ved neste korsvei (valg) og vi tror dette er det et skritt på veien til et eget klima og fornybar energidepartmenet.
Se link for KLIF egen video.