Omkamp om vern

Stortinget har som kjent vernet Raumavassdraget, men nå ønsker Rauma kommunes eget kraftselskap å bygge et nytt kraftverk i Rauma elv. Dermed er det duket for en litt pikant sak hvor kommunens eget energiselskap har lagt planer som griper inn i verneområdet på en sterkere måte enn det kommunetstyret – som også er generalforsamling for Rauma Energi – hadde sett for seg.
I sin ytterste konsekvens kan denne saken endre på forholdet mellom utbyggingsinteressene og verneinteressene.

Småkraftforeninga vil derfor følge saken med stor interesse.

Se link for mer info.