Leverandørindustrien har tunge tider

Flere underleverandører til småkraftbransjen sliter med få oppdrag. Årsaken er ikke mangel på planlagte prosjekter eller for få konsesjoner, men rett og slett manglende nettilgang. Nå har imidlertid NVE varslet at de vil nedprioritere søknader i områder med manglende nettilgang.
Værst er det i Sogn og Fjordane – her er det nærmest bråstopp for nyetbaleringer, og det i Norges største småkraftfylke. Over 100 gryteklare prosjkter venter på nettilgang.

Norge har en betydelig underleverandørindustri som sysselsetter et betydelig antall mennesker og som gjerne er etablert i næringssvake områder med få jobbalternativer.

Småkraftforeninga er bekymret for situasjonen og har bedt om et møte med Nærings- og handelsminister Trond Giske.

Løsningen på problemet er selvsagt å etablere den nødvendige linjekapasiteten så rakst som mulig.

Paradoksalt ser situasjonen på sikt ganske så lys ut. Hvis OED gir konsesjon til to-tre sentrale prosjekter så vil kombinasjonen grønne sertifikater og linjekapasitet føre til en kraftig økning av antallet småkraftetableringer.

Men man må jo overleve i mellomtiden.