Kraftlinjedebatten raser på Vestlandet

Lokalavisene på Vestlandet er fulle av ulike meninger om den prekære nettsituasjonen i regionen. Debattantene sauser sammen forhold som kraftpris, luftspenn eller kabling, vern, hvem skal betale og generell næringsutvikling. Kommunene står steilt mot hverandre.
Ordbruken er til dels hard og opphetet men som i alle debatter skal man ha respekt for motpartens argmenter, selv om man er drivende uenig.

Småkraftforeningas klare standpunkt er at linjenettet er kritisk infrastruktur og at forsyningssikkerheten trumfer alt. Bergen by lever til tider helt på kanten av hva som er forsvarlig og Statnett sier de nærmest bryter konsesjnsvilkårene daglig slik situasjonen har vært i vinter.

Samtidig oppleves til dels store prisvariasjoner mellom de ulike elspotområdene. Legg så til at en rekke småkraftprosjekter er satt på vent til sentralnettet er forsterket og en vaklende leverandørindustri, så er det mye som tilsier at OED snarest må skjære igjennom og gi Statnett konsesjon på to av de mest aktuelle strekkene, nemlig Ørskog-Fardal og Sima-Samnanger.

Her er noen av debattinnleggene:

http://www.fjordingen.no/default.asp?page=3404&item=1583869,1&lang=1
http://www.fjordingen.no/default.asp?page=3404&item=1583622,1&lang=1
http://www.fjordingen.no/default.asp?page=3404&item=1583187,1&lang=1