NRK Nordland har intervjuet Småkraftforeninga

Går alt etter planen vil NRK TV Nordland sende et intervju med daglig leder i Småkraftforeninga Bjørn Lauritzen i kveld. Temaet er de brutte sertifikatløftene sett i lys av at flere småkraftprodusenter som investerte pga. av sertifikatløftene, som kjent ikke er tiltenkt sertifikater når det felles elsertifikatmarkedet forhåpentligvis starter opp i 2012.
Flere av disse produsentene sliter tungt økonomisk og da blir det ekstra bittert å innse at regjeringen bryter sertifikatløftene, jf. statssekretær Robin Kåss sine uttalelser til NRK i dag.